Om foreningen
 
Ledige boliger
 
 

Fælleshusudlejning

 
Arbejdsdage, datoer for container og bestyrelsesmøder
 

Om foreningen
Andelsboligforeningen Dannebo II består af 48 boliger + fælleshus, opført i 1986.
Der er i alt 14 huse á 75 m
2 (3 værelser), 29 huse á 95 m2 (4 værelser) og 5 huse á 110 m2 (5 værelser). Til hver bolig er der én afmærket parkeringsplads.
Boligerne opvarmes med fjernvarme fra  varmecentral (naturgas), ejet af et ejerlaug bestående af  ca. 239 boliger. Varme afregnes efter måler.
Ejerlauget administrerer også vores antenneanlæg, som er anskaffet i 2002. TDC’s grundpakke er obligatorisk og indgår i varmeregnskabet. Alle boliger har adgang til TDC’s yderligere programpakker mod betaling. Tilsvarende TDC’s Webspeed/internetadgang.
Indvendig vedligeholdelse af boligerne varetages af andelshaveren. Udvendig vedligeholdelse (vinduer, døre, træ- facade og skur) udføres efter vedligeholdelsesplan af den enkelte andelshaver, indenfor en given tidsfrist, med maling udleveret af foreningen .
Træhegn, hække, havearealer og de nærmest tilstødende arealer vedligeholdes af andelshaverne. Græsarealerne passes p.t. af en af beboerne. Til øvrige vedligeholdelsesarbejder arrangeres normalt 3 fællesarbejdsdage pr. år hvoraf man skal møde til 2 af disse dage. Manglende fremmøde betales med ca. kr. 350,00 pr. dag. Der afholdes 2 generalforsamlinger om året: godkendelse af forrige års regnskab om foråret og vedtagelse af kommende års budget om efteråret. Generalforsamlingerne holdes i fælleshuset.
Fælleshuset er beliggende Kirkeleddet 322. Det er indrettet med festsal og køkken med inventar til 40 gæster, samt 2 værelser med i alt 6 sovepladser. Fælleshuset kan lejes af foreningens beboere for kr. 375,-/døgn  for hele huset og kr. 185,-/døgn hvis kun værelserne skal benyttes.
Ved salg udarbejdes en arkitektrapport med opgørelse af værdi af evt. forbedringer og løsøre og/eller nedskrivning af værdi pga. alder og slitage. Køber betaler kr. 6.000,- til foreningen for berigtigelse af handlen.

AB DANNEBO II, Kirkeleddet 202-322, 3480 Fredensborg, Tlf. 61285258, Email: jorgen.holm@dannebo2.dk